Free songs

Suyun Klorlanması

İçme ve kullanma sularında dezenfeksiyonun sağlanabilmesi ile sudaki bakteri, mikroorganizma ve mikropların öldürülmesi için kullanılan ve en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.
Başka bir değişle; Klorlama, içme suyunun dezenfeksiyonu ve oksidasyonu için gerçekleştirilen, klor ve klor içeren maddelerin kullanıldığı bir kimyasal reaksiyondur.

seko

Kullanım Yerleri
• Belediyeler
• Fabrikalar
• Üretim tesisleri
• İnşaat firmaları
• Konutlar
• Turizm
• Kamu kuruluşları vb…

Klorlama Cihazları

gazklor

Klorlama Nasıl Yapılmalıdır.
Klor uygulaması yaparken dikkat edilmesi gereken nokta etkin dozajın nasıl sağlanacağıdır. Çünkü klorlama belli bir dozajın altında yapılırsa etkili dezenfeksiyon sağlanmamış olur, klor dozajının gereğinden fazla yapılması durumunda ise içme sularında kanserojen etkiye, tesisatta korozyona, bitkilerin sararmasına ve yanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle klorlama ham suyun ve ortam koşulların gerektirdiği şartlara göre yetkili teknik personel tarafından ayarlanmış tam otomatik veya yarı otomatik klor dozaj pompaları vasıtasıyla yapılmalıdır.Ham suyun karakteristiğine ve ortam şartlarına göre farklı tiplerde klor dozaj sistemlerinden uygunu seçilip klorlama yapılmadır.

Suyu Neden Klorluyoruz?Klorlamanın Tarihçesi
Klor ilk defa 1744 tarihinde İsviçre’de bulunmuştur. Bu zamanlar insanlar sudan kaynaklanan kokuların hastalıklara yol açtığını düşünmekteydiler. 1835 yılında klor rahatsız edici kokuların sudan uzaklaştırılması için kullanılmıştır fakat 1890 yılına kadar klor etkin bir dezenfeksiyon yönetimi olarak tanınmamıştır. Bu buluşla beraber klorlama ilk olarak İngiltere’de kullanılmaya başlanmış, 1908 yılında Amerika’ya 1917 yılında ise Kanada’ya yayılmıştır. Günümüzde klorlama en popüler dezenfeksiyon yöntemidir.

Klorlamanın kanıtlanmış bir avantajı virüs ve bakterilere karşı etkin koruma sağladığı yönündedir, fakat klorlama bütün mikropları etkisiz hale getiremez. Bazı protozancysts mikropları klora karşı dirençlidir. Bu dezavantajın ihmal edildiği hallerde klorlama ucuz ve etkin olması nedeni ile birçok dezenfektasyon yöntemine kıyasla tercih edilir bir yöntemdir.

Klorlama Mikroorganizmaları Nasıl Etkisiz Hale Getiriyor?
Klor mikroorganizmaları onların hücre duvarlarını tahrip ederek etkisiz hale getirmektedir. Hücre duvarı bir kez zayıfladıktan sonra klor hücreye giriş yapar ve hücrenin nefes alıp vermesini ve DNA aktivitesini engeller. (hücrenin hayatta kalabilmesi için gereken iki fonksiyonu engeller)
Bütün Klorlama Malzemeleri Aynı Mıdır?
Klorlama süreci, suyun içerisinde klor ilave etmekten ibarettir fakat klorlamada kullanılan ürün her zaman saf klor olmak zorunda değildir, klorlama klor ihtiva eden maddeler ile de gerçekleştirilebilir. Suyun dezenfeksiyonunda kullanılan üç temel klor türü vardır. Klor gazı, sodyum hipoklorit ve kalsiyum hipoklorit.

Klorlama Durak Noktası
Şebeke sistemine normal olarak uygulanmakta olan klor dozuna klorlama durak noktası demektedir. Klor ihtiyacını giderecek miktarda klor eklendikten sonra, dezenfektasyon yapmak amacı ile yeterli miktarda ekstra klor eklenir.
Klorlama işlemlerini klorlama cihazı ile pratik bir şekilde gerçeleştirebilirsiniz.

Klor Teması Zamanlaması
Klor kullanarak sağlanan dezenfektasyon anlık bir durum değildir. Bu nedenle suda aktif hiç bir patojen kalmaması için zaman gereklidir.
Farklı bakterilerin ölmesi için gereken zaman da önemli şekilde değişiklik göstermektedir Örneğin uygulamadan 30 dakika sonra suda bulunan 1mg klor artığı schistosomiasis cercariae tipi bakteriyi öldürebilirken, amoebic cysts tipi bakterileri öldürmek için gereken miktar 2mg dır. Şebeke sistemlerinde temas anı suyu bir tanktan, içerisine klor eklenmiş başka bir tanka aktararak gerçekleştirilir. Küçük şebekelerde bu çoğunlukla depo tankıdır. Daha büyük sistemlerde bu amaçla yapılmış tamponlu depolar kullanılmaktadır. Bu tip tankların basit tanklara kıyasla daha az kısa devreye neden olma avantajı mevcuttur.
Uygun pH düzeyi de klorlama sisteminin verimliliğini ve temas zamanlamasını etkileyen bir faktördür.

Klor Tat ve Koku Sorunları
İçme suyundaki klor tadı nüfusun gerçekten güvenli olan bir su kaynağından su içmeyi reddetmesine neden olabilir. Bu durumda halk tadı daha güzel fakat daha fazla sağlık riski taşıyan bir su kaynağı kullanmayı tercih edebilir. Sudaki klor tadı çoğunlukla aşırı doz klor kullanımına ya da suda klor fenollerinin varlığına bağlı bir durumdur.
Klor fenolleri, sudaki fenolik maddeler ile klorun reaksiyona geçmesi ile oluşur. Bu fenoller alglerden türüyor olabilirler, çünkü fenol oluşumu su kaynağının yüzey suyu olması halinde, su kaynağının yer altı suyu olmasına kıyasla daha fazladır. Klor fenolleri çok keskin bir klor tadına sahiptir. Ve çok küçük miktarda klor fenolü çok fazla klor tadına neden olabilir. Bu problem su kaynağının ıslah edilmesi ya da değiştirilmesi yolu ile giderilebilir.
Klor kendi başına bir tat ve koku sorununa neden olsa da, klorlama sudaki organik madde ve demir oranını azalttığı için suyun tadını ve kokusunu iyileştirmektedir.