Free songs
 • Filtrasyon Sistemleri

  Genel bir arıtım sisteminin olması gereken ana ünitesi, filtrasyon ekipmanlarıdır. Çünkü kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının da tortudan mutlaka korunması gerekir. Bu amaçla , gelişen teknoloji insan müdahalesini sıfıra indirerek otomatik valf sistemiyle çalışan, kendi kendini temizleyen (ters yıkama yapabilen) filtreler üretmiştir.
  Otomatik ters yıkamalı multi-media filtreler fiberglass, paslanmaz çelik veya epoksi kaplı karbon çelik gövdelerden oluşmaktadır. Farklı granül boyutlarında quartz ve antrasit minerallerinden oluşarak çok katmanlı bir geçiş sağlar. Ham su yukarıdan aşağıya Multi-Media malzemeden geçerken suda bulunan askıda katı maddeler, quartz ve antrasitin eloktrostatik özelliği ile bu katmanlarda tutulur. Böylece su;,tortusuz ve berrak bir görünüm kazanır.
  Belirlenen saat veya debide otomatik olarak yapılan ters yıkama işlemiyle quartz ve antrasit mineralleri üzerinde biriken tortular otomatik olarak temizlenir.

  aktif karbon 1Bu uygulama suyun içerisinde bulunan askıda katı maddeleri, bulanıklığı, tortuyu, renk, koku ve organik maddeleri sudan ayırmak amacıyla dizayn edilmiş sistemlerden oluşur.Menkon olarak her debide en uygun otomasyonu kullanarak, tekli ya da çoklu sistemler halinde gereken ürün dizaynını gerçekleştirip hizmete sunmaktayız..Filtrasyon uygulamaları tüm endüstriyel tesislerde en sık rastlanan uygulamadır. Kuyu sularında, ısıtma ve soğutma devrelerinde, kullanma sularında, özel kapalı devre çevrimlerde ve diğer proseslerde yapılan arıtma uygulamalarının ilk etabını oluşturmaktadır.

   

 • Kum Filtrasyon Sistemleri

  Sudaki çözülmemiş askıda katı maddelerin (tortu, partikül, çamur, kum vs.) oluşturduğu kirliliğin giderilmesi kum filtreleri ile yapılmaktadır. Bu kirlilikler çalışan cihazları olumsuz yönde etkilemekte, içme sularında da uygun olmamaktadır.

  HydroFilter-F otomatik kum filtreleri; insan müdahalesini sıfıra indirerek; kendi kendini otomatik olarak temizlemektedir. Otomatik ters yıkamalı kum filtrelerin de çok katmanlı quartz ve antrasit mineralleri kullanılmaktadır. Suda bulunan askıda katı maddeler, quartz ve antrasitin elektrostatik özelliği kum filtresinin katmanlarında tutulur. Böylece su minimum mikronajlara inerek tortusuz, berrak, ve renksiz bir görünüm kazanır.

  aktif karbon 2

  BAZI UYGULAMALAR

  Bulanık suların berraklaştırılması
  Demir-Mangan Giderimi
  Deklorasyon, renk, koku ve organik maddelerin giderilmesi
  Agresif suların arıtımı
  Hassas filtrasyon gerektiren prosesler

 • Demir – Mangan Giderim Sistemleri

  Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan arındırılır. Bu sayede demirin ve manganın neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlemiş olur.

  demir giderimiDemir mangan filtrelerde de diğer sistemlerde olduğu gibi, PE gövdeli tanklar yada epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Sistemlerde değişen tek nokta ise otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleridir. Zaman kontrollü, hacim kontrollü, elektronik panel kontrollü (mikroprosesör), pnömatik yada manuel olabilen bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

  Otomasyonu sağlayan Fleck, Sieta, Autotrol Flotrol,Clack vb otomasyon valfleri yada pnömatik vanalar kullanılmaktadır. Sistemler tekli yada dublex olarak kurulabilirler.

 • Nitrat Giderim Filtreleri

  Çözünürlüğü son derece yüksek olan nitrat tuzlarının sulardan uzaklaştırılması yada giderilmesi ; membran filtrasyon, iyon değiştirici filtreler ve kısmen bazı absorbsiyon filtreleri ile sağlanabilmektedir. Nitratın giderilmesi Kimyasal ve fiziksel çöktürme işlemleri ile mümkün değildir.

  kum filtre11Nitrat giderici filtrasyon ünitelerinde anyonik reçine dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Diğer anyonik reçinelerden farkı; nitrat tuzlarını sülfatlardan daha önce deiyonize etmesidir. Filtrasyon etkisi; nitrat tuzları > amonyum tuzları > sülfat tuzları > klorür tuzları > bikarbonatlar şeklindedir.

  Sularda yüksek miktarda nitrat bulunması gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için ciddi bir halk sağlığı sorununu da beraberinde getirmiştir.Bazı ülkelerde 50 mg/L’nin altında nitrat içeren su kaynaklarına erişilebilmesi imkansız hale gelmiştir. Su kaynaklarındaki en önemli nitrat kirlenmesi mezarlıklar altından geçen yer altı suları, kanalizasyon suyu karışması ve tarımsal gübre kullanımına bağlı olmak üzere çeşitlilikler arz etmektedir. Yüzme havuzları ve termal havuzlarda ise ana kirlenme kaynağı idrar, ter ve ölü vücut atıklarıdır.

  Yenidoğan dönemindeki methemoglobiden, ( mavi bebek sendromu ) sonra, diyetteki nitrat ve nitritin meydana getirebileceği en önemli etki şüphesiz kanser oluşumudur. DSÖ’nün bir yayınında 50mg/lt ve daha fazla nitrat içeren kuyu sularının bebek yiyeceği hazırlanmasında kullanılmaması önerilmiştir. Daha düşük nitrat düzeylerinin de 10-20 mg / lt risk oluşturabileceği düşünülmektedir.

 • Arsenik Giderimi

  İçme sularında arsenik kirliliği hem kanserojen etkileri hem de diğer sağlık etkilerinden dolayı ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İnsanların arseniğe maruz kalmasında ana kaynak içme sularıdır. Arsenik, içme sularında düşük konsantrasyonlarda bile kronik hastalıklara ve ölüme sebep olabilir. Kirlenmiş içme sularından arsenik giderimi için uygulanabilir birçok teknoloji bulunmaktadır. Bu teknolojilerin bir kısmı geleneksel arıtım yöntemleridir. Bu teknolojiler içme sularından arsenik giderimini geliştirmek için uygun hale getirilmektedir. Arsenik dört oksidasyon basamağında (-3, 0, +3, +5) oluşabilir ancak içme sularında yaygın iki baskın arsenik basamağı +3 değerlikli arsenik ve +5 değerlikli arseniktir. +3 değerlikli arseniğin giderim verimliliği +5 değerlikli arsenikten daha düşüktür. Bu nedenle daha iyi bir arıtım için arsenitin arsenata oksidasyonunu sağlayan bir ön arıtma yöntemi kullanılabilir.

  nitrat giderim

  ARSENİK GİDERİM YÖNTEMLERİ NEDİR ?

  Uluslararası standartlarda Arsenik limitlerinin azaltılması ile yeraltı ve yüzey
  sularında bulunabilen Arseniğin giderilmesi önem kazanmıştır.
  İnsan sağlığına onarılması mümkün olmayan hasarlar verebilen Arsenik,
  firmamızın dizayn ettiği filtrasyon sistemleri ile sorunsuz olarak limit değerlerin
  altına indirilmektedir.

 • Aktif Karbon Sistemi

  Aktif karbon filtreler, suda bulunan, tad, koku, renk, klor ve klor bileşikleri, THM’ ler, deterjan, petrol ve sanayi atıkları, tarımsal zehirler, taninler, asbest ve bütün organik maddeleri gideren, adsorbsiyon prensibi ile çalışan fiziko-kimyasal arıtım üniteleridir.

  best-water-softenerAktif karbon minerali, grift yapısı sayesinde çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m²/gr) sahiptir. Geniş yüzey alanı, arıtılacak suyun aktif karbon yüzeyi ile temasını arttırır, yüksek verimde arıtım sağlar.

  Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek olmadan tam otomatik olarak çalışır.

  İçerisinden geçen suyun kirlilik derecesine ve geçen su miktarına bağlı olarak, bir süre sonra aktif karbon filtre yatağı adsorbsiyon özelliğini kaybeder ve geri yıkama ile temizlenmesi gerekir. Bunun için otomasyon valfi, belirli periyotlarda filtre yatağını basınçlı su ile 15-20 dakika ters yıkamaya alır. Aktif karbon yüzeyine tutunan kirleticileri sökerek filtre yatağına yeniden adsorbsiyon özelliği kazandırır. Geri yıkama işlemi, filtrasyon sürecinde oluşması muhtemel su kanallarını da dağıtır ve arıtılacak suyun filtre yatağından homojen bir akış ile geçmesini sağlar, filtre bu sayede yüksek verimle çalışır.

   

  Aktif karbon filtre uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir husus da; aktif karbon yatağının, bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturma riskidir. Aktif karbon, suda bulunan organik maddeleri tutar ve bu organik maddeler bakteriler için besin kaynağıdır. Organik maddeler ile beslenen bakteriler hızla çoğalır ve “bakteri kaçağı” oluşmasına sebep olurlar. Bu sebeple, aktif karbon filtre uygulamalarından önce ve sonra dezenfeksiyon yapılması tavsiye edilir.

  Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir.Aktif karbon filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler.
  Aktif Karbon Sistemlerde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir.
  Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.
  Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

  aktif karbon Filtrasyon