Free songs

alkaline_water-charter-kangen-water4

İçme suyu nedir?

Zararlı bakteri (patojenik) ve zehirli kimyasal maddelerden arındırılmış, ABD’nin E.P.A. (Environmental Protection Agency) kuruluşunca oluşturulan standartlara uygun olan sudur. (Türkiye’de GMT 425/a-b ve GMT 432/a-c , TSE 266’ya uygun sudur.)

water-helps-your-heart-329

Suyunuzun en doğal hali

Günümüzde içme suyunu en sağlıklı bir biçimde elde etmek isteyenler ters osmoz sistemlerine müracaat etmektedir. Şu halde evsel su arıtma cihazları her ev için bir lüks değil, aksine bir zaruri ihtiyaç haline geldiğini söylemek mümkündür… Uzmanlar içme suyu tüketim alternatifleri içinde, en doğru yaklaşımın doğru seçilen filtrasyon sistemleri olduğu yönünde söz birliği içindedirler.

Ne yapmalıyız?

Uzmanların görüşü doğru ve ekonomik bir yaklaşım olabilir. Fakat Su mühendisliğinde hassas noktalar vardır. Mesela Reverse osmosis(Ters osmoz) su arıtma cihazları Şebeke yada Artezyen suyunun İletkenliğini %91 ila %99 arasında düşüren sitemlerdir. Böylece çeşme suyunu bir kaynak suyu kalitesine getirmek suretiyle tüketilen su, gayet lezzetli bir su haline gelir. Arıtma sistemlerimizde bulunan Alkali mineral filtrenin dengeli mineral kombinasyonuyla  Ph seviyesi yüksek sağlıklı ve güvenilir su elde edilmektedir.

Suyun Kirlenmesi

Su doğada oluştuğu şekilde kalabilseydi analize ya da su arıtmaya hiç gerek kalmazdı. Fakat ne yazık ki kaynağı ne olursa olsun suda solüsyon halinde veya asılı olarak birtakım kirletici maddeler mevcuttur.

 • Yağmur taneleri yere düşerken mevcut karbondioksit,toz,duman ve diğer kirleticileri de bünyesine alır.
 • Yüzeysel akıntılar halindeki sular da kum,pas ve bazı organik maddelerde kirletir.
 • Tarımsal ilaçlama ve gübreleme ile hayvansal atıklar su kaynaklarını kirletir.
 • Tüm doğal su kaynaklarında değişik cins ve oranlarda kimyasal kirleticiler mevcuttur.
 • Her türlü endüstriyel amaçlı kullanım sonucunda da su kirlenir.

Suyu Kirleten Maddelerin Sebep Olduğu Rahatsızlıklar

Arsenik: Karaciğer ve ciltte kötü huylu tümör oluşumu, kramplar, spazmlar, sinir sistemini etkiler.

Bakır: Mide iritasyonu, çocuk ve bebek ölümü, Wilson hastalığı

Baryum: Uzun süreli uyarıcı kas reaksiyonları, sinir blokajı

Benzen: Kanser, lösemi, anemi

Civa: Böbrek yetmezliği, ölüm

Çinko: Kas sertliği ve acı, iştah kaybı, mide bulantısı

Dikloroetilen: mide bulantısı ve baş dönmesi

Etilendibromid: Doğurganlığın azalması

Florit: Yüksek dozlarda iskelet sistemi hasarı

Heptaklor: Tümör oluşumu

Kadmiyum: Bronşit, anemi, mide rahatsızlıkları

Karbon Tetraklorid: Merkezi sinir sistemi baskısı, mide, karaciğer ve böbreklerde hasar, koma ve ölüm

Klordan: Karaciğer ve böbrek hasarı

Klorobenzen: Solunum sisteminde iritasyon, merkezi sinir sisteminde depresyon

Kloroform: Karaciğer, böbrek ve kalp etkileri

Kromyum: Böbrek hasarı, kanser

Kurşun: Sinir sisteminde, böbreklerde, üreme sisteminde hasar.

Ksilen: Mukoz yapı iritasyonu, akciğer tıkanması, böbrek yetmezliği

Lindan: Kronik karaciğer hasarı, anemi, lösemi

Metilen Klorid: Zehirli

Nikel: Hiperglisemin, mide ve sinir sistemi rahatsızlıkları

Pentaklorofenol: İştah kaybı, solunum yetmezliği, uyuşma, koma ve ölüm

PCB: Cilt ve karaciğer hasarı, mide bulantısı, kilo kaybı, koma, ölüm

Selenyum: Kanserojen, mukusta tahribat

Sülfat: Laksatif etki

Tetrakloroetilen: Merkezi sinir sistemi etkisi, uyuşma, ölüm

Toluen: Uyuşturucu etki, gözlerde ve solunumda iritasyon

Toksafen: Akciğer hasarı

Trikloroetan: Uyuşturucu etki, merkezi sinir sisteminde depresyon, bilinç kaybı, ölüm

Trikloroetilen: Merkezi sinir sisteminde depresyon, koordinasyon kaybı, bilinç kaybı

Trihalometan: Kas ve sinir sisteminde etki, bilinç kaybı

Vinilklorid: Merkezi sinir sisteminde depresyon, görme ve işitme kaybı, ölüm

 

    

    

   Tezgah Altı Modeller

    

   OEM-051rrrrrrrrllllllll  QC-105P-Blue-DM-LSkkkkkk OEM-051rrrrrrrr S800-MUV-1 OEM-150